Glostrup Taekwondo Skole optager løbende nye elever.

 
Eleven skal som udgangspunkt være fyldt 6 år for at kunne træne hos os.
Man skal melde sig ind i
 

Indmeldelsesblanket
, hentes her. TRYK HER
 
Sådan melder du dig ind............ 
 
1. Opret en profil her på siden på denne side www.shinwonhwa.com
 
2. Betal under "Holdtilmelding"  Kontingent + indmeldelses/administrationsgebyr
 
3. Print indmeldelses blankten ud eller få den udleveret hos din træner.
    Udfyld blanketten, og afleverer den udfyldt til din træner, husk at der skal være 3 stk. billeder af dig selv i "pasfoto" størrelse. 
 
4. Opret ligeledes en profil på http://www.taekwondoacademy.dk/ som er vores hovedorganisation (læs mere på hjemmesiden)
 
Medlems skabet er først gyldigt når alle 4 punkter er opfyldt.
  

Priser:

Kontingentet bliver fastsat hvert år i 1. kvt. af generalforsamlingen, og er de til en hver tid gældende takster.
 
Indmeldelse/administrationsgebyret er  300 kr. (betales kun en gang ved første holdtilmelding - punkt 2)
 
Kontingentet betales pr. kvt. betales via din profil vælg -> Holdtilmelding:
 
BARN = Unge under 15 år.
 
FAMILIERABAT
 
Ved mere end 1 medlem fra samme husstand får du rabat på kontingentet vælg -> holdtilmelding -> holdtype+familie. F. eks. "Tiger 1 Familie"
(Skriv navn og relation far/mor/bror/søster på indmeldelsesblanketten)
  

Medlemstype

Priser pr. kvartal

BARN

425 KR

BARN – FAMILIE

375 KR

VOKSEN

575 KR

VOKSEN – FAMILIE

500 KR

KAMPHOLD

GRATIS

STØTTEMEDLEM

75 KR

 
Kontingent til Shin Won Hwa Taekwondo Academy (Hovedorganisationen) er kr. 200 pr. år
 
 
Gradueringsgebyr - betales via din profil på www.taekwondoacademy.dk:
 
OBS! Du skal være indstillet til graduering af din træner før du tilmelder dig. 
 

BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR

220 KR PR GRADUERING

UNGE/VOKSNE OVER 15 ÅR

250 KR PR GRADUERING

 
Alle betalinger, kontingent, lejre, div. events, køb af dragter mv foregår via vores hjemmeside med dankort, visa/dankort eller visa/debit. Vi modtager ikke kreditkort.
 
Hvis du ikke et valid betalingskort, kan du kontakte vores kasserer Marianne Ravnholt på mail: Marianne@shinwonhwa.com
 
 
 
 
 
 

Udmeldelse

Jf. GTS´vedtægter §6 Skal en udmeldelse ske skriftligt. Du kan aflevere den til din træner eller sende en mail til kassereren med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned. Det forudsættes at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.