Klubmodul henter siden
Generalforsamling
Tilmeldingsfrist er overskredet
Kære elever og forældre, 

Årets generalforsamling nærmer sig og datoen er sat til 29 marts 2023 kl 18.15

Der bydes på kaffe og the. 

Dagorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af protokolfører
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af 1 revisor
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. 15 mar 2023. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance.

Vel mødt

Bestyrelsen 

Tilmeldte
7 /100
Tilmeldingsfrist
28.03.2023
Tidspunkt
29.03.2023 kl. 18.15 - 29.03.2023 kl. 20.00
Sted
Glostrup TaekwonDo skole
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'